Guías docentes firmadas del Máster Universitario en Historia: de Europa a América. Sociedades, Poderes, Culturas (Eurame) (MA3/56/1) del curso 2021 / 2022